hex8.jpg
Антекс Комерс е динамична и бързо развиваща се фирма със стабилни традиции и опит от 1996 година насам. В основата на нашата философия е адекватно да удовлетворим нуждите и желанията на нашите клиенти, като за целта прилагаме максимално директен подход с много гъвкавост и минимум бюрокрация.
 
 
 
 
 
Антекс Комерс ООД
София, кв. Гара Искър
ул. Поручик Неделчо Бончев 1, сграда 3
моб. 0886 846 857
тел. 02. 962 19 30
e-mail:
salesoffice@antexcommerce.net
iangelov@antexcommerce.net